Een ZielsZuivering is een cadeau, iets om blij van te worden.
Van harte welkom op ZielsZuivering.nl.

Ieder mens heeft een ziel.
Een ziel heeft veel mooie energieën of kwaliteiten.

Daarnaast heeft een ziel ook onharmonische energieën, die tot uiting komen in het leven.
Deels zijn dat de uitdagingen in ons leven, de lessen die we dienen te leren.

Andere onharmonische energieën belemmeren onze ontwikkeling.
Deze overbodige ballast kan met ZielsZuiveringen worden opgeruimd.

Zo houd je meer energie over om je leven in te vullen, zoals jij dat wilt.